• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Vlakheid- en waterpasmetingen

Vlakheid van een fundatie of machinebed

Elke machine, of het nu gaat om een gasturbine in een energiecentrale of een steunlager in een windturbine heeft een fundatie. Voor het correct uitlijnen van een machine is een vlakke fundatie van groot belang. Eventuele afwijkingen leiden tot een softfoot, waardoor het uitlijnen verandert in een lastig en tijdrovend karwei. Verder kan een niet vlakke fundatie leiden tot spanningen in de fundatie en machinebehuizing.

Voorkomen in plaats van genezen

e1.9-1.jpg

Naast alleen de vlakheid is het voor veel fundaties ook van belang dat deze niet alleen vlak maar ook exact waterpas zijn. Voor deze toepassingen kan de vlakheid ook ten opzichte van een nauwkeurige waterpas worden gemeten.

Door nog voor het plaatsen van de machines een vlakheidsmeting uit te voeren, komen eventuele afwijkingen aan het licht en kunnen deze worden aangepakt voordat deze bij het plaatsen van de machine voor grote problemen zorgen.

Ook worden grote spanningen in de fundatie voorkomen, spanningen die op den duur kunnen leiden tot scheurvorming. Het herstellen van een gescheurde fundatie is vaak een zeer ingrijpende en langdurige klus waarbij het niet ongebruikelijk is dat de gehele installatie weer gedemonteerd dient te worden. Een klus die eenvoudig voorkomen kan worden.