• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Thermische groei/dynamische zetting

Uitzetting door temperatuursinvloeden leidt tot uitlijnfouten

Uitlijningen vinden te allen tijde plaats bij stilstaande machines, vaak nadat er werkzaamheden zijn uitgevoerd of nieuwe machines zijn geplaatst. Uitlijningen worden dus in een koude toestand uitgevoerd. In de meeste gevallen is dit geen probleem, omdat de temperatuurstijgingen tijdens de productie te verwaarlozen zijn. Echter bij sommige machines en/of productieprocessen zijn de temperatuurstijgingen dusdanig hoog dat de uitzetting invloed heeft op de uitlijning. Zelfs in die mate, dat het verschil in koude en warme toestand groter is dan de tolerantie normen toelaten.

Pre-setting

e1.5-1.jpg

Om te voorkomen dat temperatuurstijging tijdens bedrijf leiden tot een foutieve uitlijning worden zogenaamde thermische groei metingen uitgevoerd. Tijdens deze metingen wordt de thermische groei van beide machinecomponenten ten opzichte van elkaar gemeten. Aan de hand van deze gegevens wordt vervolgens een pre-setting berekend voor het uitlijnen van de machine in koude toestand. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de machine in warme toestand, dus tijdens normaal bedrijf, exact in lijn staat.

Bij kapitaal intensieve machines als turbines, generatoren, compressors en extruders zijn pre-settings vaak al bekend in de vorm van theoretische waarden. De praktijk leert ons echter dat deze gegevens zelden overeenkomen met de werkelijke waarden. Bij dergelijke machines sterkt het dus tot de aanbeveling om voor het uitlijnen, eerst een thermische groei meting uit te laten voeren.

Dynamische zetting

Krachtige machines met hoge koppels hebben de eigenschap om zich te zetten of te vervormen tijdens het starten en belasten. Het zetten van deze machines ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de fundatie kan in extreme gevallen enkele tiende millimeters bedragen. Dit kan betekenen dat een correcte uitgelijning van de machine al na één start volledig teniet wordt gedaan. Het vooraf in kaart brengen en corrigeren voor deze dynamische zetting is dus, net als voor de thermische groei, van groot belang en voorkomt problemen in de toekomst.