• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Lagerschade-analyse

Waarom falen lagers vroegtijdig?

Veruit het grootste deel van de lagering van een machine gaat langer mee dan de machine zelf. Slechts een klein gedeelte valt eerder uit, zelfs nog voor het bereiken van de voorgeschreven levensduur. Met behulp van een betrouwbaar Condition Monitoringsprogramma krijgt u inzicht in de werkelijke conditie van uw lager en wisselt u het lager op het juiste moment. Onnodige revisies, waarbij lagers met een uitstekende conditie worden gewisseld, worden hiermee voorkomen en vroegtijdig falen van een lager wordt tot een minimum beperkt.

Overbelasting, smeringsproblemen, passingsroest et cetera

3-1.jpg
3-2.jpg

Wanneer een lager vroegtijdig uitvalt, is er vrijwel altijd sprake van niet optimale omstandigheden, welke een versnelling van het slijtageproces als gevolg hebben gehad. Hieronder worden kort de belangrijkste oorzaken beschreven.

Ontwerpfouten, hogere toerentallen, hogere belasting, montagefouten of gewoon onjuist gebruik zijn allemaal veel voorkomende oorzaken van overbelasting van een lager.

Daarnaast zijn smeringsproblemen ook nog altijd verantwoordelijk voor een groot deel van het vroegtijdig falen van het lager. Te weinig aandacht voor het smeerbeheer leidt vaak tot onder- of juist oversmering. Daarnaast zorgt het door elkaar gebruiken van verschillende smeermiddelen ook regelmatig voor problemen. Sommige smeermiddelen kunnen sterk op elkaar reageren en daardoor een vermindering of zelfs het compleet verdwijnen van de smeereigenschappen tot gevolg hebben.

Bij elektromotoren, in het bijzonder wanneer deze zijn uitgerust met een frequentieregelaar, bestaat de kans op het ontstaan van zogenaamde “zwerfstromen”. Deze zwerfstromen veroorzaken een stroomdoorslag via het lager wat een soort “elektrisch lassen” in het roterende lager als gevolg heeft. Dit “elektrisch lassen” leidt tot beschadigingen aan het oppervlak van zowel buitenring als binnenring van het lager.

Onjuiste montage van een lager

Het is algemeen bekend dat het monteren van lagers enkel met veilige, schone en daarvoor bestemde gereedschappen uitgevoerd dient te worden. Er vallen nog altijd lagers en dus machines uit, kort nadat deze zijn gereviseerd. Lagerschade-analyse toont in veel van deze gevallen aan dat overbelastingen tijdens de montage van het lager hiervan de oorzaak zijn.

Fotoreportage lagerschade-analyse