• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Thermografie

Maakt zichtbaar wat u voorheen niet zag

Temperaturen zijn in industriële processen zeer belangrijk. Want veranderingen in een proces hebben vaak invloed op de temperatuur. Hierbij valt te denken aan overgangsweerstanden, wrijving in een lager, wanddikteverschil in leidingwerk, et cetera. De temperatuur is dan ook vaak een uitstekende controleparameter.

Thermografie, apparatuur en vakmanschap

pand_thermografie.jpg

Thermografie wordt steeds meer toegepast in de techniek. Alle materialen en objecten zenden namelijk infraroodstraling uit. Thermografie is de techniek die deze onzichtbare stralingen zichtbaar maakt. Van Geffen AMS werkt zoals altijd uitsluitend met de meest moderne en geavanceerde apparatuur. Door de combinatie van de hoogst mogelijke resolutie camera en een exclusieve groothoeklens is het mogelijk om grote oppervlakten in beeld te brengen met behoud van de kwaliteit. Naast het feit dat we met de meest professionele op de markt verkrijgbare apparatuur werken zijn alle thermografische inspecteurs van Van Geffen AMS volgens de Iso-norm opgeleide vakmensen die dagelijks met passie en enthousiasme hun vak uitvoeren.

Unieke combinatie van thermografie en trillingsmetingen

Ondanks dat temperatuur een belangrijke parameter is in veel processen zijn er ook veel problemen te noemen waarbij alleen thermografische inspectie niet afdoende is. Van Geffen AMS biedt daarom de unieke combinatie van trillingsmetingen en thermografische inspecties. Voor de conditiebewaking van complexe machines kan thermografie een belangrijke aanvulling zijn op de trillingsmetingen en kunnen er nog meer gedetailleerde analyses worden uitgevoerd. Ook zijn wij in staat om in een enkel bezoek de trillingen van uw machinepark te monitoren, uw leidingwerk te controleren op verstoppingen of lekkages en al uw koelproblemen, overbelasting en hoge overgangsweerstanden in uw elektrische installaties op te sporen. Deze combinatie van disciplines en onze jarenlange ervaring in industrieel onderhoud besparen u veel tijd, kosten en risico's.

Toepassingen

f-1.jpg

De snelle contactloze meetmethode en het simpele feit dat temperatuur bijna overal en in alle processen een belangrijke rol speelt betekent dat thermografie veel toepassingen kent. Van ketelinspecties (tot 2000°C), elektrische- en mechanische inspecties, tot procesbewaking, (stoom)leiding- en gebouwisolatie inspectie. Periodieke thermografische inspecties leveren tevens een kostenbesparing op uw energieverbruik en verzekeringspremies.

Verzekeraars

In toenemende mate verlangen verzekeraars van een onderneming dat zij een elektrische thermografische inspectie laten uitvoeren. Met het rapport toont u namelijk aan dat u alles in het werk heeft gesteld om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen en de risico’s van uitval, brand of ongevallen tot een minimum te beperken. Een thermografische inspectie van elektrische installaties is altijd een momentopname die met name afhankelijk is van de belasting en het proces. Het periodiek uitvoeren van thermografische inspecties strekt dus tot aanbeveling.

Van Geffen AMS beschikt over de meest moderne thermografische meetapparatuur voor het uitvoeren van inspecties op het gebied van: