• Meten
 • Analyseren
 • Concluderen
 • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Parallelliteitmetingen

Parallel stellen van twee of meerdere rollen

Met name in de baanloop industrie speelt parallelliteit van walsen en rollen een grote rol. Producten in deze industrie ondergaan bewerkingen uitgevoerd door walsen en/of rollen. Hierbij valt te denken aan drukrollen, vormrollen, guillotinescharen, et cetera. Parallelliteitverschillen tussen de rollen onderling kan leiden tot onnauwkeurigheden en beschadiging van het product. In extremere gevallen kan zelfs het hele product van de baan aflopen.

Hogere baansnelheden

e1.7-1.jpg

Een trend van de laatste jaren, door de alsmaar stijgende vraag naar producten, is het opvoeren van de machinesnelheden, zo ook voor de snelheden in onder andere de baanloop industrie. Hoe hoger de snelheden des te nauwkeuriger het parallelstellen dient te worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de industrietak, heeft een onjuiste parallelliteit de volgende ongunstige eigenschappen:

 • Spanningsverschillen in het product (scheurvorming)
 • Mogelijke “plooivorming” in het product
 • Wrijving van product met walsen of rollen
 • Reducering van de kwaliteit van het eindproduct
 • Verhoogde slijtage van rollen en/of walsen

Veel industrieën kenmerken zich met zogenaamde baanloopproducten. Met onze specialistische apparatuur, kennis en ervaring zijn wij onder andere in de volgende industrieën actief met het uitvoeren van parallelliteitmetingen:

 • Papier-/karton-industrie
 • Staalindustrie
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Folie-industrie
 • Drukindustrie