• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Softfoot-metingen

Softfoot leidt tot trillingen en slijtage

Voordat een machine wordt uitgelijnd is het van belang dat er eerst een softfoot controle wordt uitgevoerd. Een softfoot ontstaat wanneer de steunvoeten van een machine niet vlak op de fundatie liggen. Dit kan doordat de voeten van de machine niet in één lijn liggen of doordat de fundatie zelf niet volledig recht is. Wanneer een niet dragende voet niet juist wordt ondervult, dan zullen bij het vasttrekken van de boutverbindingen onnodige interne krachten en vervormingen ontstaan.

Ongelijke luchtspleet

e1.4-1.jpg

Zeker bij elektromotoren kan dit fenomeen de veroorzaker zijn van hoge trillingen en elektrische problemen. Door de vervormingen van het huis zal er een ongelijke luchtspleet ontstaan tussen de rotor en de stator. Deze ongelijke luchtspleet genereert een koppelvariatie met een typisch en verhoogd trillingsbeeld.

Extreme softfoots zorgen voor een tordering van het huis met grote inwendige spanningen tot gevolg. Dit in combinatie met de trillingen, waaraan elke machine bloot staat, kan leiden tot scheurvorming en breuk van bijvoorbeeld de motorvoeten. Ook kan dit leiden tot het uit lijn liggen van de lagerhuizen (schilden), waardoor een reductie van de levensduur van afdichtingen, lagering, tandwielen, et cetera ontstaat.