• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Poelie-uitlijningen

Riemuitlijningen verhogen de levensduur van snaren en poelies

Scheefstand van poelies is een veel voorkomend probleem bij riemaangedreven machines. Poelies welke niet goed zijn uitgelijnd, zorgen voor een ongelijke verdeling van de snaarspanning en scheve slijtage. Hierdoor gaan snaren slippen, met slijtage aan zowel de snaren als aan de poelies tot gevolg.

Extra spanning op de snaren, goed of niet?

e1.3-1.jpg

Vooral bij machines die niet continu draaien en vaak starten en stoppen zullen de snaren en poelies snel slijten. Maar al te vaak wordt het probleem van slippende snaren opgelost door extra spanning op de snaren te zetten. Dit veroorzaakt echter onnodige hoge belastingen op de lagers, die de levensduur van de lagers natuurlijk niet ten goede komt.

Buiten het feit dat slecht uitgelijnde riemoverbrengingen zorgen voor een toename van het trillingsniveau en slijtage, zorgen deze uitlijnproblemen ook voor een toename van het geluidsniveau, wat hinderlijk kan zijn voor mens en omgeving.

Riemuitlijning met behulp van laserapparatuur

Traditionele methodes voor het uitlijnen van riemaangedreven installaties hebben als nadeel dat de zijkant van de poelie als referentie wordt gebruikt (denk hierbij aan het uitlijnen met een rei). Echter, een correcte uitlijning betekend dat de groeven van de poelies exact in lijn liggen. Verder hebben veel riemen/snaren een toegestane maximale hoekscheefstelling van maximaal 0,5°. Iets wat met behulp van een rei en het blote oog nauwelijks te controleren is.

Van Geffen AMS gebruikt daarom altijd laserapparatuur voor het uitlijnen van riemgedreven installaties. Naast de hoge nauwkeurigheid heeft dit ook nog als voordeel dat met zeer compacte apparatuur ook grotere afstanden zonder problemen ingemeten kunnen worden.

Correct uitgelijnde riemgedreven machines kennen tal van voordelen, zoals:

  • Verhoogde levensduur van poelies
  • Verminderde slijtage aan snaren (uitwisselen van de snaren hoeft dus minder frequent)
  • Hogere levensduur van de lagers
  • Daling van het energieverbruik
  • Daling van het trillings- en geluidsniveau