• Meten
 • Analyseren
 • Concluderen
 • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

As-uitlijning

Gelijkrichten van twee of meerdere hartlijnen

Van alle vormen van uitlijnen is as-uitlijning verreweg de bekendste en meest voorkomende soort uitlijning. Vrijwel alle machines bestaan uit een aandrijvende en één of meer aangedreven componenten. Wanneer deze verschillende componenten gekoppeld worden via een directe koppeling of een spacer, dienen de hartlijnen van beide componenten nauwkeurig in één lijn te staan.

Toename van trillingen en belasting

e1-1.jpg

Uitlijnfouten zijn direct of indirect verantwoordelijk voor meer dan 50% van alle problemen met roterende machines. Denk hierbij aan lagerschades en kooibreuk, slijtage van koppelingen en afdichtingen. Om deze verhoogde slijtage en trillingen te voorkomen is het, bij het koppelen van twee machines, van groot belang dat de hartlijnen van beide machines exact op één lijn liggen. Ook bij gebruik van flexibele koppelingen dient het uitlijnen uiterst nauwkeurig te gebeuren. Een onjuiste uitlijning zal altijd leidden tot een toename van het trillingsniveau en van de belasting.

Naast slijtageproblemen neemt bij een onjuiste uitlijning ook het trillingsniveau en de wrijving toe, welke op hun beurt leiden tot een aanzienlijke toename van het energieverbruik.

Gezien het grote belang van een correcte uitlijning met hoge nauwkeurigheid geniet het gebruik van laser-apparatuur vrijwel altijd de voorkeur. Onze laser-uitlijningen staan garant voor deze hoge nauwkeurigheid. Daarnaast bieden wij u de service en snelheid die u de zekerheid geeft van een zo kort mogelijke machine stilstand.

Zekerheid die zorgt voor:

 • Verhoogde levensduur van de lagering
 • Minder slijtage van de koppeling
 • Minder kans op lekkende afdichtingen
 • Daling van het energieverbruik
 • Minder geluids- en trillingsproductie
 • Langere standtijd van de machine

Moderne uitlijnapparatuur

Van Geffen AMS beschikt over de meest moderne laseroptische meetapparatuur voor het inmeten en richten van tal van as-uitlijningen:

 • Spacers (in onder andere koeltorens)
 • Horizontale opstellingen
 • Verticale opstellingen
 • Machinetreinen (bijvoorbeeld: dieselmotoren - tandwielkast - generator - generator)
 • Ongekoppelde machines (machines waarbij de koppeling in een later stadium geplaatst wordt)