• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Transiëntmetingen

Meten van veranderende toestanden

Soms treden trillingsproblemen pas op onder bepaalde omstandigheden. Toerental, temperatuur en belasting zijn slechts enkele factoren welke een grote invloed kunnen hebben op het trillingsgedrag van een machine. Urenlang kan een Turbo-Generator probleemloos draaien waarna slechts een kleine verandering in de belasting grote trillingen kan veroorzaken. Voor het meten en analyseren van deze veranderende trillingen worden zogenaamde transiëntmetingen uitgevoerd.

Bij een transiëntmeting wordt het ruwe trillingssignaal gedurende een bepaalde periode met een hoge frequentie gemeten. De periode waarin de metingen worden uitgevoerd, kan variëren van enkele seconden tot meerdere minuten of zelfs uren. Op deze manier kunnen uitgebreide analyses op een later moment exact aangeven welke veranderingen er wanneer plaatsvinden.

Afname metingen

b1-1.jpg
b1-2.jpg

Transiëntmetingen worden uitgevoerd op installaties waarbij het trillingsniveau niet constant is. Dit kan zijn bij het opstarten of uitlopen van een machine, maar ook bij veranderingen in temperatuur, belasting, product, enzovoort. Ook voor afname metingen van nieuwe of gereviseerde machines worden transiëntmetingen vaak toegepast. Door te meten tijdens het opstarten, het opvoeren van vermogen en tijdens het doorwarmen van de machine komen eventuele problemen direct aan het licht en wordt de “nul” situatie van de machine goed vastgelegd.

Asbreuk door stilstand

Niet alleen direct aan rotating gerelateerde problemen kunnen worden getackeld. Ook mechanische problemen, welke van invloed zijn op bijvoorbeeld de aandrijving, kunnen met behulp van transiëntmetingen worden opgelost.

Zo ervaarden wij dat standaard trillingsmetingen en verscheidene visuele inspecties geen eenduidige oorzaak gaven voor het veelvuldig breken van de assen van diverse grote loopwielen. Pas nadat gedurende de gehele cyclus van het product transiëntmetingen waren uitgevoerd, kwamen grote onregelmatige schokken tijdens het opwarmen en afkoelen aan het licht. Deze schokken vonden pas plaats op de momenten nadat de machine tot stilstand was gekomen. Het trillingsbeeld in combinatie met de momenten waarop de schokken plaatvonden, wezen in de richting van thermische uitzetting en inkrimping waartegen de installatie niet bestand was. Gerichte aanpassingen om deze groei op te kunnen vangen resulteren nu al ruim 10 jaar in een “asbreuk” vrije installatie.