• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

ODS-metingen (Operational Deflection Shape)

Een structurele oplossing voor uw probleemmachine

Bij het oplossen van een trillingsprobleem is naast de trillingsbron zelf, ook de machineconstructie van groot belang. Een onbalans in bijvoorbeeld een ventilator zal altijd trillingen tot gevolg hebben. Echter, het niveau van deze trillingen is sterk afhankelijk van de constructie van deze ventilator. Met behulp van een Operational Deflection Shape (ODS) analyse maakt Van Geffen AMS de trilling van de constructie zichtbaar in een driedimensionale animatie. In deze animatie komen de zwakke plekken in een constructie naar voren. Gerichte aanpassingen aan de constructie en/of de fundatie leiden vervolgens tot een sterke daling van het trillingsniveau.

Fundatie-/constructieprobleem

b4-1.jpg

Een ODS-analyse biedt vooral uitkomst wanneer de trillingsbron zelf niet kan worden weggenomen of wanneer resonanties in de constructie de trillingen versterken. Tevens kan vastgesteld worden in welke mate machineproblemen als onbalans, uitlijning, et cetera bijdragen aan het totale trillingsbeeld van een machine/constructie.

Van Geffen AMS beschikt over de juiste apparatuur om de benodigde metingen ter plaatse snel en op een correcte wijze uit te voeren. De apparatuur is compact en draagbaar waardoor ook op moeilijk bereikbare of hoger gelegen plaatsen, zoals in de offshore of aan (wind)turbines, een ODS-analyse kan worden uitgevoerd.

Krachtige combinatie

Bij veel trillingsproblemen spelen structuurresonanties in de machine opstelling een belangrijke rol. Voor een solide oplossing kunnen, zeker bij complexere machines, naast een ODS-analyse meerdere geavanceerde analyse technieken als order tracking, excitatie-metingen en transiënt-analyses worden ingezet. Van Geffen AMS biedt met haar kennis en ervaring deze krachtige combinatie, welke garant staat voor een grondige en complete analyse met de beste en meest efficiënte oplossing als resultaat.

Klik op de afbeeldingen hieronder voor voorbeeldanimaties: