• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Stroommetingen

Spectraalanalyse van de motorstroom

Naast tal van mechanische defecten zijn ook vele elektrische problemen te detecteren met behulp van trillingsmetingen. Eén van deze problemen zijn gebroken of beschadigde rotorstaven in een elektromotor. Echter, om de ernst van gebroken rotorstaven goed vast te kunnen stellen, kan een stroommeting worden uitgevoerd. Bij stroommetingen wordt met een ampèretang de stroom door één van de drie fasen van een asynchrone motor gemeten.

Periodieke stroommetingen

b6-1.jpg

Vooral bij grotere motoren kunnen periodiek uitgevoerde stroommetingen een belangrijke aanvulling leveren op de al uitgevoerde trillingsanalyses.

Zeker wanneer hier ook nog thermografische inspecties van de elektrische componenten van dergelijke aandrijvingen aan wordt toegevoegd dan ontstaat een zeer compleet en betrouwbaar beeld, zowel mechanisch als elektrisch.

De combinatie van onder andere bovengenoemde inspecties levert de meest complete en betrouwbare vorm van Condition Monitoring.