• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Excitatiemetingen

Experimenteel bepalen van resonantiefrequenties en stijfheid

Elke opstelling heeft één of meerdere resonantie- of eigenfrequenties. Excitatiemetingen of een impacttest is één van de belangrijkste analyse technieken bij fundatie- en resonantieonderzoek. Het doel van een impacttest is het bepalen van de dynamische stijfheid en eigenfrequenties van een machine of opstelling. Een excitatiemeting levert zeer waardevolle informatie over de trillingsgevoeligheid van de opstelling welke ook weer gebruikt kan worden bij een modaal en/of ODS- analyse.

b3-1.jpg
b3.) - 2.jpg

Excitatiemetingen worden in tegenstelling tot de meeste andere analysetechnieken uitgevoerd op een stilstaande machine of opstelling. Hierbij wordt de machine aangeslagen met een zgn. excitatiehamer. Dit is een speciaal met een krachtsensor uitgeruste hamer waarmee de kracht van de excitatie wordt gemeten. Door tegelijkertijd met trillingssensoren de reactie te meten kan de Transfer of Frequency Response Function worden berekend. Uit analyse van deze spectrumfuncties komen vervolgens alle eigenfrequenties, versterkingsfactoren en faseverschuivingen naar voren, waarmee een uitspraak over o.a. de stijfheid kan worden gedaan.

Excitatiemetingen zijn zeer geschikt voor het analyseren van de dynamische stijfheid van machineconstructies. Dit geldt zowel voor de ontwikkelingsfase, bij afnamemetingen of bij problemen in het veld.

Excitatiemetingen zijn ook een uitkomst wanneer door omstandigheden een machine (nog) niet kan draaien. Voor het uitvoeren van trackingsanalyses, transiëntmetingen & ODS-metingen is immers altijd een draaiende machine nodig.