• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Trackingsanalyse

EĆ©n van de analysetechnieken welke veel wordt toegepast bij Trouble Shooting, complexe balanceringen en fundatie- en resonantieonderzoek is de zogenaamde trackingsanalyse. Deze analysetechniek is bij uitstek geschikt voor het vastleggen van kritische toerentallen en voor het bepalen van het onbalansniveau bij verschillende toerentallen.

Kritische gebieden

b2-1.jpg

Bij een trackingsanalyse worden de gefilterde onbalans trillingen gemeten in combinatie met een fase referentie. In de meeste gevallen worden de metingen uitgevoerd tijdens het opstarten of uitlopen van de machine en wordt zo het gehele werkgebied van de machine vastgelegd. Een juiste analyse levert vervolgens fase en amplitude informatie, welke onmisbaar is bij het uitvoeren van kritische balanceringen.

Ook bij het analyseren en verhelpen van resonantie- en fundatieproblemen levert een trackingsanalyse zeer waardevolle informatie. Met behulp van een trackingsanalyse wordt gekeken bij welk toerental eventuele eigenfrequenties van de opstelling het trillingsniveau versterken. Een probleem dat steeds meer voorkomt vanwege het alsmaar toenemende gebruik van frequentieregelaars en variabele toerentallen.

Met de resultaten van de trackingsanalyse in het achterhoofd, kan in de productie rekening worden gehouden met deze kritische gebieden en is het dus mogelijk om deze te mijden. Onnodige hoge trillingen en slijtage worden hiermee dus voorkomen.