• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Heavy Lifting

Continue metingen in de Golf van Mexico, analyses in Den Bosch

Conditiebewaking is voor maritieme toepassingen van groot belang, zo ook voor de Marine Contacters en Heavy Lifting. Het garandeert de beschikbaarheid van machines aan boord tijdens hijswerkzaamheden en voorspelt tijdig beginnende defecten. Zo worden revisies en onderhoudswerkzaamheden op tijd uitgevoerd voordat deze plotseling of tijdens hijsactiviteiten voor stilstand zorgen.

De inzet van een tijdelijk online conditiebewakingssysteem

k-1.jpg
k-2.jpg

Kenmerkend voor de scheepvaart in het algemeen is dat deze letterlijk continu in beweging is. Toch is het juist in deze branche van ongekend belang om inzicht te hebben in de werkelijke conditie van een machine. Immers, stilstand en het uitvoeren van onderhoudsacties midden op de oceaan kosten vermogens.

Om toch te kunnen zorgen voor een continu en up-to-date inzicht in de condities van de meest vitale machines aan boord van een schip of platform installeert van Geffen AMS tijdelijk of vast sensoren op deze machines. Zo hebben we voor één van onze klanten op één van haar schepen tijdelijk een online-systeem (XP32 Machinery Health Expert) geplaatst op een hijsinstallatie. Na het plaatsen van het systeem in Amerikaanse wateren werden de verzamelde meetdata op kantoor in Nederland geanalyseerd, waarna de rapportages met praktische adviezen terug naar het schip werden gemaild.

De werkzaamheden voor de klant bestonden uit het plaatsen van diepzee-leidingwerk in de Golf van Mexico. Tijdens deze hijswerkzaamheden op recorddieptes wilde men continu inzicht hebben in de conditie van de meest kritische lageringen en tandwieloverbrengingen. Het plotseling falen van een installatie tijdens een van de hijswerkzaamheden zou ongekend hoge kosten met zich mee brengen en moest daarom te allen tijde worden voorkomen.

Door het plaatsen van een tijdelijk online conditiebewakingssysteem verzekerde de klant zich van een continu inzicht in de technische staat van de installatie. Eventuele, tijdens de hijswerkzaamheden, ontstane schades werden direct gedetecteerd en nog voor het aanvangen van nieuwe hijswerkzaamheden hersteld. Onderdelen welke slijtage vertoonden, maar niet aan boord waren, konden op deze manier tijdig worden besteld, en met bevoorradingstransporten aan boord worden gebracht.