• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Dredging

Volledige benutting van het schip tussen de dokkingen in

Bedrijven/fabrieken aan wal hebben jaarlijks vaak 1 of 2 keer een grote geplande onderhoudsstop. In de scheepvaart liggen de onderhoudsperiodes vaak verder uit elkaar, terwijl de machines aan boord veelal gedurende de volledige periode volcontinu worden belast. Tijd om tussentijds grote reparaties uit te voeren is er niet. Mede daarom worden tijdens een dokking vaak complete machinekamers met bijbehorend equipment grondig gereviseerd. Deze revisies brengen vaak onnodige hoge kosten met zich mee, doordat vaak nog goed functionerende lageringen en andere onderdelen in de schrootbak belanden.

Het belang van “nulmetingen”

j-1.jpg
j-2.jpg

Voor één van onze klanten, welke actief is in de baggerindustrie, monitoren wij de condities van de meest intensieve en kritische machines aan boord van haar schepen. Deze schepen worden wereldwijd betrokken bij tal van projecten van landwinning tot het uitdiepen van havens en rivieren.

In samenwerking met de klant is een optimaal Condition Monitoringsprogramma opgebouwd. Zo voeren wij 1 à 2 maanden voor een dokking onze conditiemetingen uit. De resultaten van deze meting dienen vervolgens als leidraad voor veel van de uit te voeren werkzaamheden tijdens de dokking. Vervolgens wordt net ná de dokking, maar nog vóór aanvang van productie, een nulmeting uitgevoerd. Eventuele onregelmatigheden door foutieve montage of andere problemen met de machines kunnen dan nog tijdig worden hersteld, alvorens de schepen weer het ruime sop kiezen.

Tussentijdse metingen verhogen de bedrijfszekerheid

Tussen de nulmeting en de meting voor de dokking voeren wij nog één meting uit. Deze meting geeft inzicht in de huidige conditie, maar geeft onder andere ook de mogelijkheid om de soms toch moeilijk verkrijgbare onderdelen met lange levertijden tijdig te bestellen. Nijpende reparaties en onderhoud kunnen dan nog uitgevoerd worden tijdens een oversteek of bunkerdagen.