• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Glasindustrie

Bewaking van kritische ventilatoren

Naast de meest voor de hand liggende producten als flessen en potten heeft glas nog veel meer toepassingen. Eén van deze toepassingen is de glaswolproductie ten behoeve van isolatiematerialen. Bij de productie van vrijwel alle glastoepassingen wordt er gebruik gemaakt van ovens waarin gerecycled glas en/of nieuwe grondstoffen worden gesmolten en samengevoegd tot het juiste mengsel.

g-1.jpg
g-2.jpg

Voor het veilig opwarmen, op temperatuur houden en afvoeren van rookgassen is een grote hoeveelheid randapparatuur nodig. Met name ventilatoren zijn onmisbaar voor het toevoeren van verbrandingslucht, het afvoeren en filteren van rookgassen, het op de juiste (onder)druk houden en het koelen van kritische delen in en rondom deze ovens. Uitval van deze ventilatoren kan leiden tot schade aan de installaties, milieuschade of zelfs brand. Een betrouwbaar machinepark is daarom van groot belang.

Verschillende grote spelers in deze industrie hebben de Condition Monitoring van hun kritische ventilatoren toevertrouwd aan Van Geffen AMS. Drie maandelijkse trillingsmetingen geven een duidelijk beeld van de condities van de elektromotoren en de lagering van de ventilatoren. Onbalans door vervuiling, slijtage en/of vervormingen worden tijdig gedetecteerd waarna een balancering on-site, bij de eerstvolgende gelegenheid, een oplossing biedt.

Draaiende machines vragen en hebben onze constante aandacht, daardoor bent u gebaat bij – en zijn wij voor u – de snelle en directe lijn tussen u en uw falende machine.