• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Afvalverwerking

Korte gerichte onderhoudsacties voorkomen milieuproblemen

"Stankproblemen" en de uitstoot van schadelijk stoffen zijn één van de kopzorgen waarmee men binnen de afvalverwerkende industrie te maken heeft. Eventuele problemen met omwonende en milieuorganisatie moeten worden voorkomen, iets waar een Condition Monitoringsprogramma sterk aan kan bijdragen.

Stilstand = stankoverlast

i-1.jpg

Bij één van onze klanten, welke actief is in de afvalverwerking, worden maandelijks de ventilatoren van alle vier de verbrandingslijnen bewaakt door middel van trillingsmetingen. De meest kritische ventilatoren, de verbrandingsluchtventilatoren en de rookgasafzuigventilatoren staan in directe verbinding met de verbrandingsoven.

Bij falen van één van deze ventilatoren komt het proces op die lijn direct stil te liggen en dat betekent, dat er niets meer verbrand kan worden. Dit terwijl er continu toevoer van slib is. De overige 3 productielijnen kunnen dit overschot niet geheel, opvangen waardoor de opslagbunkers snel vol raken. Overvolle opslagbunkers zorgen voor stank en overlast voor de omgeving.

Hoe conditiemetingen een bijdrage leveren aan het milieu

i-2.jpg

Door maandelijks de conditie van deze ventilatoren vast te stellen, worden dalende condities vroegtijdig aangepakt zonder dat deze tot ongeplande stilstanden leiden. Met de wetenschap dat er over 10 dagen tijdelijk een ventilator uit het proces wordt genomen om de lagering te wisselen, kan de productie hierop anticiperen.

De slibtoevoer wordt in juiste banen geleid, zodat de tijdelijke stillegging van één van de productielijnen niet tot overvolle bunkers, stank en overlast voor de omgeving leidt. Tevens kan men tijdens de jaarlijks onderhoudsstops volstaan met korte en gerichte onderhoudsacties welke weer leiden tot een kortere stopperiode en een daling van de onderhoudskosten.