• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Tandbreuk

Tandbreuk in de waterbouw

In de waterbouw en aan boord van baggerschepen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van zandpompen. Deze pompen zijn speciaal ontwikkeld voor het verpompen van grote hoeveelheden water vermengd met zand. Hiervoor zijn grote vermogens nodig voor zowel de pomp als de aandrijving. Aangezien de zandpompen samen met de voortstuwing de meest kritische machines aan boord zijn, is een goed Condition Monitoringsprogramma van groot belang en onschatbare waarde.

Beeldherkenning

4.4-1.jpg

Voor een uitspraak over de exacte conditie van een tandwielkast zijn gedetailleerde spectrumsanalyses noodzakelijk en kan absoluut niet worden volstaan met het enkel monitoren van Overall waarden.

Trillingsanalyses aan één van de tandwielkasten aan boord van een baggerschip toonde plotseling vele harmonische frequenties van de ingaande as. Analyse van het tijdsignaal toonde met repeterende impacts, eenzelfde beeld. De amplitude niveaus waren echter zo laag dat trendanalyse van de overall waarden of van bandwaarden geen indicatie zouden hebben afgegeven!

Ondanks de lage amplitude waarden werd toch geadviseerd om de tandwielkast bij de eerstvolgende gelegenheid te openen voor een visuele inspectie. Een maand later, tijdens een geplande dokking werd tijdens de visuele inspectie inderdaad een tandbreuk aan een gedeelte van één tand vastgesteld.

4.4-2.jpg

De amplitudewaarden in de metingen waren zo laag, omdat slechts een gedeelte van het tandoppervlak uitgebrokkeld was. Langdurig doordraaien met een dergelijke schade kan een overbelasting van de overige tanden veroorzaken met grote schades tot gevolg. Door de vroegtijdige detectie kon in dit geval de beschadigde tand nog worden gerepareerd zonder dat de gehele tandoverbrenging gewisseld hoefde te worden.

Het uitvoeren van de gedetailleerde spectrumanalyses en het handelen op basis van beeldherkenning heeft in dit geval vrijwel zeker uitval en grote (gevolg)schade aan de tandwielkast voorkomen. Door overbelastingen kunnen immers snel groeiende scheuren ontstaan welke op korte termijn kunnen leiden tot het volledig falen en vastlopen van de tandoverbrenging.