• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Lagerschade FTF

Verhoogde slijtage door verkeerd smeermiddel

Voor de juiste werking en voor een optimale levensduur van een lager is smering van doorslaggevend belang. Te weinig smering zorgt voor wrijving, slijtage en hoge temperaturen. Te veel of oversmering kan echter ook leiden tot hogere lagertemperaturen omdat het smeermiddel de ontwikkelde warmte isoleert. Deze hoge temperaturen kunnen op hun beurt weer leiden tot degradatie of het compleet weglopen van het smeermiddel.

Beschadigde lagerkooi

4.2-1.jpg

Voor het verbrandingsproces van grof- en huisvuil worden tal van ventilatoren ingezet. Sommige van deze ventilatoren zijn zeer kritisch voor het proces. Uitval dient te allen tijde voorkomen te worden. Voor het optimaal plannen van het onderhoud en voor het verhogen van de bedrijfszekerheid worden de kritische pompen en ventilatoren gevolgd met een conditie bewakingsprogramma op basis van drie-maandelijkse metingen. Daarnaast worden de kritische machines door het onderhoudspersoneel zelf ook nauwlettend in de gaten gehouden door middel van wekelijkse inspectierondes rondom de opstelling.

Tijdens een standaard smeerbeurt van de lagering van een grote elektromotor van één van de ventilatoren, merkt de onderhoudsmonteur een “metallisch” geluid op. Na het toedienen van het benodigde vet verdwijnt het geluid direct. Wanneer de monteur kort daarna opnieuw langs de ventilator loopt, hoort hij opnieuw het “metallische” geluid. Om de oorzaak van het geluid vast te stellen voert Van Geffen AMS direct extra trillingsmetingen uit. Analyse van de normale spectrummetingen tonen nauwelijks afwijkingen. Inzet van meer gespecialiseerde technieken brengt een zeer hoog frequente kooifrequentie naar boven. Er vindt direct overleg plaats met het verantwoordelijke productie en onderhoudspersoneel. Het uitvallen van een lagerkooi kan namelijk zéér snel en zéér plotseling gebeuren.

4.2-2.jpg

Om het risico op ongeplande stilstand en grote gevolgschades te vermijden, wordt besloten om op zeer korte termijn, buiten de geplande stops om, de ventilator stil te zetten en het lager te wisselen. Lagerschade analyse, aan het gewisselde lager toont grote brokken hard geworden smeermiddel. Dit klonteren en hard worden van het smeermiddel is vermoedelijk een gevolg van het door elkaar gebruiken van verschillende smeermiddelen. Sommige vetten reageren zo heftig op elkaar dat hun werking volledig teniet wordt gedaan.

De door van Geffen AMS uitgevoerde lagerschade analyse toont ook aan dat door het ontbreken van de smering, de rolelementen zijn gaan schuren in de messing kooi. Door dit schuren is de kooi als het ware over de rolelementen heen gaan zakken, totdat het in aanraking komt met de binnen of buitenring. Wanneer dit lager niet op dit moment zou zijn uitgewisseld, dan zou dit vrijwel zeker op zeer korte termijn tot het kompleet falen van het lager hebben geleid. Door de grote spelingen die ontstaan bij het falen van de lagerkooi, zou ook de elektromotor en koppeling zwaar beschadigd zijn geraakt.