• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Balanceren van ventilatoren ná reiniging

Efficiënt onderhoud door Condition Monitoring

Voor één van de grootste producenten van isolatiematerialen verzorgt Van Geffen AMS al jarenlang periodieke Conditon Monitoring metingen op een groot aantal ventilatoren, pompen en transportband aandrijvingen. Vanwege de grote afname van de producten is het van groot commercieel belang om productiestilstand voor onderhoud tot het minimale te beperken. Tussen de geplande onderhoudsstops in de zomer- en winterperiode wordt er volcontinu productie gedraaid en is de tijd voor het reinigen en uitvoeren van reparaties minimaal.

Vervuiling, reinigen en balanceren

d1.3-1.jpg
d1.3-2.jpg

Een bijwerking van deze productie van isolatiemateriaal is de grote vervuiling in onder andere de ventilatoren door stof, lijm en glasresten. Deze vervuiling zorgt voor onbalans en hoge trillingen wat regelmatig reinigen noodzakelijk maakt.

Gemiddeld gaat een productielijn 1 maal per 6 weken stil voor reiniging en onderhoud. Zo’n tussentijdse stop neemt ongeveer 20 uur in beslag. Het is echter niet mogelijk om, tijdens deze stop, alle ventilatoren te reinigen. De periodieke metingen worden door Van Geffen AMS ongeveer 1 week voor deze geplande stops uitgevoerd. In overleg met de klant is een maximaal toelaatbare trillingswaarde afgesproken voor het onbalans niveau. Alleen de ventilatoren waarbij de onbalans waarde wordt overschreden, worden gereinigd tijdens de korte stop.

Daarnaast voeren wij, in de laatste uren van deze stop controlemetingen uit op alle gereinigde ventilatoren. Eventuele, door het reinigen ontstane of achtergebleven onbalans wordt direct verholpen door het uitvoeren van een on-site balancering.

Het grote voordeel van deze strategie is dat alleen wordt gereinigd en onderhoud wordt uitgevoerd daar waar het echt nodig is en waar de conditie van de machines er om vraagt. Omdat niet alle ventilatoren telkens geïnspecteerd en gereinigd hoeven te worden, kunnen de tussentijdse stops kort worden gehouden en komt er meer tijd vrij voor productie. De controlemetingen aan het einde van de stop geven daarnaast de zekerheid dat alle reinigingen en reparaties juist zijn uitgevoerd, waardoor ongewenste verassingen worden voorkomen.