• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Field-balancing van een 140 mW gasturbine

Verhoogde trillingen na overhaull

Bij één van de energiecentrales van de wereldwijd opererende energiegigant Power International ontstonden hoge trillingen ná het uitvoeren van minor overhaull op een GE frame 9 gasturbine. Tijdens deze overhaull waren verschillende werkzaamheden aan de lagers en aan de turbinebladen van de hete sectie doorgevoerd. Mede door de verscheidenheid van werkzaamheden en de betrokkenheid van verschillende partijen, bestonden er verschillende meningen over de oorzaak van het te hoge trillingsniveau op de 140 mW turbine-generator opstelling.

Onafhankelijke analyse

c1-1.jpg
c1-2.jpg

Om de uiteindelijke oorzaak te kunnen achterhalen en een oplossing te vinden voor het nijpende trillingsprobleem is Van Geffen AMS gevraagd om een onafhankelijk trillingsonderzoek uit te voeren. Het betrof hier echter een turbine-installatie welke slechts was uitgerust met een minimum aan trillingssensoren welke bovendien niet uitgelezen konden worden door een extern systeem. Daarom is ter plaatse de turbine, de koppeling en de generator uitgerust met een groot aantal as-verplaatsing-sensoren en accelerometers. Na het doorvoeren van een test- en meetprogramma kon eenduidig worden vastgesteld dat de hoge trillingen werden veroorzaakt door een onbalans in de hete sectie van de gasturbine. Dit bleek later het gevolg te zijn van verkeerd gemonteerde turbinebladen.

Het monteren van nieuwe turbinebladen zou weer een nieuwe, tijdrovende en zeer kostbare overhaull inhouden. Echter, door gebruik te maken van de reeds geïnstalleerde sensoren en de verzamelde meetdata is ter plaatse direct ná het doorvoeren van het meetprogramma een field balancing uitgevoerd aan de turbinerotor. Door het uitvoeren van de field balancing zijn de trillingen zo ver gedaald dat de machine probleemloos verder kon draaien tot de volgende geplande mayor overhaull, waarbij de rotor sowieso in zijn geheel werd uitgebouwd. Het gehele project, vanaf het eerste contact tot aan het afronden van de balanceringen en het weer in bedrijf nemen van de installatie, heeft in totaal nog geen twee weken in beslag genomen. Daarnaast werd een groot deel van de werkzaamheden zo ingepland dat de beschikbaarheid van de installatie gedurende de piekuren gewaarborgd bleef. Een service en prestatie die in deze branche uniek te noemen is.