• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Trouble Shooting in de scheepvaart

Vastleggen van een "ongrijpbaar" fenomeen

Voor het wereldwijde transport van aardgas worden in grote getale LNG-tankers ingezet. Deze tankers maken vaak voor hun voortstuwing en interne energiebehoefte gebruik van het aardgas dat ze vervoeren. Voor het opwekken van deze energie wordt gebruik gemaakt van stoomturbine-aangedreven generatoren. Eén van deze turbine generator opstellingen aan boord van een grote LNG-tanker genereerde soms zeer plotseling hoge trillingen, tot ver over de eerste alarmgrens, dicht tegen de tripwaarde van de turbine. Ondanks diverse controles en inspecties door de leverancier en andere partijen, aan zowel de stoomturbine als aan de generator, bleef de oorzaak onbekend.

Volledige analyse

c3-1.jpg
c3-2.jpg

De gehele stoomturbine-generator-opstelling wordt bewaakt door slechts één proximity probe aan de niet aandrijfzijde van de turbine. Eerder, door een derde partij, uitgevoerde huismetingen konden geen extreem hoge trillingen detecteren en wezen de generator aan als bron van de hoogste trillingen.

Om uiteindelijk de werkelijke oorzaak van de trillingen te achterhalen is Van Geffen AMS gevraagd om, met behulp van ons 32-kanaals transiëntmeetsysteem, een volledig trillingsonderzoek op de gehele machinetrein uit te voeren. Bijkomend probleem hierbij was dat het schip slechts 18 uur beschikbaar zou zijn voor het uitvoeren van de metingen. In dit korte tijdsbestek is de turbine, de tandwielkast en de generator uitgerust met meer dan 25 proximity probes en accelerometers, is er een meetprogramma doorgevoerd en vervolgens het gehele meetsysteem weer afgebouwd.

Pas na 7 uur meten, met verschillende belastingswisselingen, ontstonden plotseling zeer hoge trillingen. De volcontinue transiëntmetingen op alle meetkanalen hebben het ontstaan van het fenomeen volledig vastgelegd. Iets wat met eenvoudigere apparatuur onmogelijk was geweest.

Een uitgebreide analyse van de meetdata toonde later onomstotelijk aan dat een instabiliteit op het turbinelager de veroorzaker was van de hoge trillingen. Alleen tijdens één specifieke belastingssituatie waren alle omstandigheden aanwezig om dit al jarenlang "ongrijpbare" effect in kaart te brengen. Enkele kleine aanpassingen in het controlesysteem van de turbine waren uiteindelijk genoeg om het ontstaan van de instabiliteit te voorkomen.