• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Condition Monitoring van turbine-installaties

(Stoom)turbines staan bekend als zeer betrouwbaar. Mits koeling, toevoer van de olie naar de lagers normaal blijft werken en de stoomtoevoer op gang blijft, kunnen deze machines jarenlang volcontinu blijven draaien. Het probleem is echter dat wanneer er toch iets misgaat met een turbine de gevolgen vaak zeer groot zijn. Daarom zijn bijna alle industriële turbines uitgerust met een zogenaamd protectiesysteem. Displacement probes en/of accelerometers op de verschillend lagers worden continu gemonitord en bij hoge trillingen tript het systeem de turbine, maar dan...

Periodieke analyses

c2-1.jpg
c2-2.jpg

Twee stoomturbine-generator opstellingen bij een grote afvalverbrandingscentrale zijn beide uitgerust met een protectiesysteem met verschillende displacement probes en accelerometers. Om een goed inzicht te hebben in de werkelijke conditie van de turbine opstellingen zijn deze, net als de rest van de fabriek, opgenomen in een 3-maandelijks condition monitoringsprogramma. Daarnaast worden 1x per jaar, tijdens het uit bedrijf nemen van de turbines, speciale transiëntmetingen uitgevoerd. Dit gebeurt door het aansluiten van ons 32-kanaals meetsysteem op het protectiesysteem van de turbine. Bij deze metingen wordt van alle sensoren een volcontinu transiëntsignaal opgeslagen, zodat het gehele trillingsgedrag tijdens het afbouwen van het vermogen en het uitlopen van de turbine in kaart kan worden gebracht.

Het meten en analyseren van een dergelijke uitloop is zeer belangrijk voor een compleet monitoringsprogramma. Eventuele veranderingen in het trillingsgedrag kunnen een belangrijke indicatie zijn van verschillende voortschrijdende problemen. Problemen welke alleen gedetecteerd kunnen worden door het vergelijken van deze events met geschiedenis data. Daarnaast is deze geschiedenis data onmisbaar bij het Trouble Shooten van plotselinge verhogingen of het trippen van de machine.

Deze unieke aanpak, door Van Geffen AMS voor het uitvoeren van periodieke condition monitoringsmetingen op Turbo Machinery, heeft zich al vele malen bewezen als snel, kosten-efficiënt en betrouwbaar. Deze aanpak wordt in toenemende mate toegepast op kritische machines in met name de chemie-, energie- en olie- en gasindustrie, zowel onshore als offshore.