• Meten
 • Analyseren
 • Concluderen
 • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Trillingsmeettechniek

Diagnosetechniek voor rotating equipment

Trillingsmeettechniek is alom geaccepteerd als de meest doeltreffende methode voor het bepalen van de conditie van roterende machines. Het feit dat elke machinefout een uniek trillingspatroon genereert, maakt trillingsanalyse tot de meest toegepaste en breedste diagnosetechniek. Goed uitgevoerde trillingsanalyses maken een uitspraak mogelijk over de werking van nieuwe, bestaande of gereviseerde machines en roterende constructies. Storingen kunnen worden gedetecteerd, maar pas na het verkrijgen van betrouwbare meetresultaten komt het echte specialisme om de hoek kijken: de interpretatie van de metingen.

Spectrumanalyse

a1-1.jpg

De ene meting is de andere niet. Naast de vele toepassingen van trillingsmetingen bestaan er ook vele visies op de uitvoering en analyse van de metingen. Metingen op basis van overall waarden in combinatie met een “rood, geel, groen” waardering geven slechts inzicht in het totale trillingsniveau. Door deze metingen te vergelijken met eerdere metingen wordt een trend opgebouwd welke een eventuele daling of stijging laat zien. De oorzaak hiervan blijft echter onbekend. Visuele inspecties (en dus kostbare stilstand) moeten uiteindelijk alsnog aangeven welk component mogelijk onderhevig is aan slijtage.

Van Geffen AMS voert alleen trillingsmetingen uit op basis van spectrumanalyse. Bij deze vorm van trillingsanalyse wordt met behulp van een grafiek, een zgn. spectrum, geanalyseerd. Bekeken wordt welke frequenties en dus welke machine”fouten” de stijging of daling van de overall waarden veroorzaken. Zonder het achterhalen van de oorzaak is de kans op herhaling groot. Een juiste interpretatie van deze spectrumanalyse, waarbij zaken als toerental, belasting, temperaturen etc. in acht genomen worden, vergt een uitgebreide kennis en veel ervaring. Deze analysetechniek biedt echter wel de enige echt betrouwbare diagnose als basis voor een predictief onderhoudsprogramma voor roterend equipment.

Machinefouten die met behulp van trillingsmetingen worden achterhaald zijn onder andere:

 • Onbalans
 • Lagerbeschadigingen
 • Tandwielbeschadigingen
 • Uitlijnfouten
 • Spelingen en/of losheid
 • Resonantie
 • Riemproblemen
 • Elektrische problemen