• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Condition Monitoring/Machine Conditie Bewaking

Minimale onderhoudskosten, maximale beschikbaarheid

Met een Condition Monitorings programma wordt periodiek de toestand van uw machine of machinepark vastgelegd, terwijl deze gewoon in werking is. Dit doen wij door het uitvoeren van spectrumanalyses en door met periodieke metingen een zogenaamde trendanalyse op te bouwen. Op deze manier worden slijtages in een vroeg stadium gedetecteerd en wordt de progressie van een schade gevolgd. Vervolgens geven wij een helder en duidelijk advies over wanneer u welke maatregelen het beste kunt nemen en hoelang uw machine nog veilig kan draaien. Adviezen die ervoor zorgen dat u gericht en gepland een onderhoudsactie kunt uitvoeren. Een optimaal functionerend Condition Monitoringsprogramma zorgt er dus ook voor dat ongeplande machinestilstand tot een minimum wordt beperkt.

Trendanalyse

a2-2.jpg

Een trendanalyse kan in sommige gevallen inzicht geven in een verandering van de conditie gedurende een bepaalde periode. Toch mag trendanalyse alleen nooit de leidraad zijn voor een bindend advies voor het onderhoud op uw installatie. Zo zullen de overall waarden (welke de trend bepalen) niet of nauwelijks stijgen bij een lagerbeschadiging. Voor een betrouwbaar onderhoudsadvies is spectrumanalyse onmisbaar en mag dan ook nooit ontbreken in een Condition Monitioringsprogramma.

Meetinterval

Hoe vaak moet er nu gemeten worden? Een vraag die regelmatig wordt gesteld, maar waarop echter niet zomaar een standaard antwoord gegeven kan worden. Factoren als belasting, draaiuren en vervuiling zijn bepalend voor de slijtage. Daarnaast is het ook van belang hoe kritisch een machine is voor het proces en wat de gevolgen en/of schade is bij een eventuele uitval. Al deze factoren samen bepalen uiteindelijk de frequentie van metingen. In het algemeen wordt een meetinterval van ongeveer 3-maanden als leidraad aangehouden. Er zijn echter tal van voorbeelden waar deze frequentie is verlengd of verkort tot maandelijkse, of zelfs wekelijkse metingen. Bij zeer kritische en kapitaalintensieve machines en/of processen kan ook worden gekozen voor continue metingen met behulp van een vast geïnstalleerd monitoringssysteem.

Bij Conditon Monitoring levert een geringe investering u een grote besparing op. Gaat u maar na: 80% van de machinestoringen is te wijten aan lagerdefecten. Trillingsmetingen zijn bij uitstek geschikt voor het vroegtijdig detecteren van deze lagerdefecten. Deze alom bewezen techniek vult van Geffen AMS aan met meer dan 20 jaar aan kennis en ervaring. Dit garandeert u de volgende voordelen:

  • Minimale stilstand
  • Verhoging van de levensduur van de lagers
  • Verhoging van de productiviteit van de machines
  • Vermindering van de productiekosten
  • Verbetering van de reparatie- en onderhoudsduur
  • Verhoging van de levensduur van de machines
  • Verhoging van de kwaliteit van uw eindproduct