• Meten
  • Analyseren
  • Concluderen
  • Adviseren
man.png
headerfoto1.jpg

Balanceren

Verlengt de levensduur van uw machines

Roterende machineonderdelen of constructies die niet in balans zijn, veroorzaken trillingen en onnodige slijtage. Door het balanceren van uw rotating equipement worden deze trillingen voorkomen en wordt de levensduur van uw installatie verlengd. Al sinds onze oprichting is het balanceren één van de speerpunten van ons bedrijf.

Balanceren van machines verhoogt de veiligheid

d-1.jpg

Door trillingen kunnen constructiedelen loskomen. Er is dan een verhoogd risico dat fundaties worden vernietigd, elektrische schakelaars sneuvelen en leidingen breken. Onbalans kan de bedrijfsveiligheid van een machine noemenswaardig verminderen. Door zorgvuldig balanceren en onderhoud van uw machines verhoogt u tevens de veiligheid van uw medewerkers. Van Geffen AMS beschikt over de specialistische kennis, apparatuur en mensen om kleine, grote, lichte en zware machineonderdelen weer in balans te brengen. Wij doen dit zowel ter plaatse of in onze uitstekend geoutilleerde werkplaats.

Verschillende soorten onbalans

Onbalans in een rotor kan onderverdeeld worden in grofweg drie soorten onbalans, namelijk: statische onbalans, koppel onbalans en dynamische onbalans.

Het “vallen” van bijvoorbeeld een waaier in stilstand duidt op een statische onbalans, hiermee wordt de onbalanskracht bedoeld die reeds aanwezig is in een niet roterende machine. Deze onbalans kan worden opgeheven door een balancering uit te voeren op één vlak.

Wanneer deze statische onbalans wordt gecorrigeerd door het aanbrengen van een correctiegewicht in een ander vlak dan het vlak van de onbalans zelf, dan ontstaat een zogenaamde koppel-onbalans. Bij een stilstaande rotor zullen deze gewichten elkaar in balans houden. Echter bij een draaiende rotor zullen de tegenovergestelde krachten resulteren in een koppel.

In verreweg de meeste gevallen zal de onbalans in bijvoorbeeld een rotor bestaan uit een combinatie van een statische- en koppel onbalans. Deze combinatie wordt een dynamische onbalans genoemd. Van Geffen AMS beschikt over de juiste kennis en apparatuur om al deze vormen van onbalans op te kunnen heffen.